A.L.G. (Truitje) Bosboom-Toussaint, schrijfster, 1812-1886

Alkmaar (NH), Mient 6, hoog op de gevel een ronde versierde steen: `In dit huis is A.L.G. Bosboom-Toussaint op 16 september 1812 geboren'.

Anna Louisa Geertruida kreeg ze als doopnamen mee, maar het werd simpelweg Truitje. Wèl gevoegd bij het deftige Toussaint van haar vader, een nazaat van de Franse Hugenoten. Dat ze in de letterkundige annalen als Bosboom-Toussaint is bijgeschreven, kwam door haar huwelijk (in 1851) met de Haagse kunstschilder Johannes Bosboom. Het schijnt een van de betere huwelijken te zijn geweest, gelet op een andere gedenksteen, in Den Haag, die vertelt dat Truitje en Johannes daar `innig verbonden' hebben geleefd en gewerkt.

Haar ster was echter al in Alkmaar gaan flonkeren. Als auteur van historische romans, in het bijzonder Het Huis Lauernesse, reikte ze tot grote literaire hoogte. Anton van Duinkerken vergeleek haar zelfs met Europese kanonnen als Balzac en Dostojewski. Ook haar neefje Louis Couperus, die zijn eerste stukjes nog aan tante liet lezen, kon volgens Van Duinkerken niet aan haar tippen.

Toch heeft het maar weinig gescheeld of er had buiten haar familie nooit iemand van Truitje vernomen. Bij haar geboorte in 1812 – in het pand aan de Mient – was het kind zo zwak, dat voor haar leven werd gevreesd. Zwak is ze gebleven, maar ze bezat een sterke geest, die haar tengere lichaam altijd weer te hulp schoot. (Zo meldt althans de literatuurstudie Dichterschap en werkelijkheid).

Truitjes vader was een belezen man, die haar al vroeg liet kennismaken met zowel Nederlandse als buitenlandse schrijvers. Dat gaf haar de prikkel om ook zelf de pen te grijpen. In 1837 publiceerde ze haar eerste novelle en drie jaar later volgde `Lauernesse', waarmee ze onverbiddelijk doorbrak.

Tot haar bekendste werken behoort Majoor Frans uit 1874, toen ze allang met Johannes in Den Haag woonde.

Maar het is niet allemaal roem en glans wat van de vrouw afstraalt. `Een van de beste Nederlandse auteurs uit de 19de eeuw', heet ze in de Winkler Prins, die dat beeld echter afzwakt met een intrigerend zinnetje: `Mede gedreven door moeilijke financiële omstandigheden schreef zij vele romans van betrekkelijke waarde.'

    • F.G. de Ruiter