Aartsvader

In het artikel `Aartsvader' (NRC Handelsblad, 22 september) naar aanleiding van het overlijden van Henri Storck, de Belgische filmdocumentairemaker, wordt gesteld dat ik de film `Cinémafia' organiseerde en filmde.

Op verzoek van Jean Rouch organiseerde ik inderdaad een en ander in het kader van de activiteiten rond het eredoctoraat dat Rouch in 1980 ontving van de Rijksuniversiteit Leiden. Rouch deed zelf echter het meeste camerawerk en de film staat op zijn naam. Roger en Robert Busschots en mijn persoon deden de aanvullende filmopnamen, de geluidsopnamen en de montage.

    • Dirk Nijland