18% VAN SCHOLIEREN ONTMOET VERVELEND SEKSUEEL GEDRAG

Van de vierdeklassers in het voortgezet onderwijs maakt 18 procent vervelend seksueel gedrag mee op school. Dit concluderen de onderzoekers Greetje Timmerman en Cristien Bajema van het Universitair Centrum Genderstudies van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG). De `lastigvaller' blijkt over het algemeen een man te zijn. Bijna driekwart van de lastigvallers is een medeleerling en één op de vier iemand van het schoolpersoneel. Het ongewenst seksuele gedrag kan verbaal zijn (seksuele opmerkingen), non-verbaal (bijvoorbeeld over een leerling heen hangen), of fysiek (een leerling op een seksuele manier aanraken).

De onderzoekers ondervroegen 2.808 jongeren uit het voortgezet onderwijs in de provincies Groningen en Utrecht. Van de meisjes maakt 24 procent seksuele intimidatie mee op school; bij de jongens is dat 11 procent. Het meeste ongewenste seksuele gedrag vindt plaats in bijzijn van anderen. In 40 procent van de gevallen gebeurde het in de klas, gevolgd door de hal met 15 procent en het schoolplein met 9 procent. Daarnaast geeft bijna 1 procent aan dat ze op school te maken hebben gehad met seksueel geweld, dus met aanranding of verkrachting. Buiten school heeft 7 procent van de jongeren ervaring met seksueel geweld. Jongeren met een ervaring van vervelend seksueel gedrag voelen zich gemiddeld minder prettig en gezond dan hun klasgenoten zonder dergelijke ervaringen. (Persbericht RUG)