VS-steun voor Albanië

De Verenigde Staten steunen de kandidatuur van Albanië voor toetreding tot de Wereldhandelsorganisatie WTO. De twee landen hebben daartoe gisteren in Washington een bilaterale handelsovereenkomst getekend. De Amerikaanse handelsgazant Barshefksy zei dat Albanië baat zal hebben bij sterkere commerciële banden met de VS en andere WTO-lidstaten. Albanië heeft het WTO-lidmaatschap in 1992 aangevraagd.