Scholieren vanaf 4 jaar krijgen nummer

Minister Hermans (Onderwijs) wil alle scholieren een zogenoemd onderwijsnummer geven. Hiermee wordt elk kind gevolgd van zijn vierde jaar tot een eventuele academische studie of baan. Op die manier kunnen spijbelaars en voortijdig schoolverlaters makkelijker worden opgespoord.

Hermans voorganger Ritzen wilde al een onderwijsnummer invoeren. Dat stuitte toen op verzet van de Registratiekamer die vond dat het de privacy van de leerlingen schendt. Hermans heeft nu brede steun van de Kamer die een onderwijsnummer een goede manier vindt om verzuim en drop outs tegen te gaan.

Volgens cijfers van het Sociaal Cultureel Planbureau gaan elk jaar 35.000 leerlingen van school zonder diploma. Hieronder valt iedereen die geen bruikbaar diploma, ofwel `startkwalificatie voor een baan' heeft. Diploma's in het voorbereidend beroepsonderwijs (vbo) en de mavo gelden niet als startkwalificatie.

Staatssecretaris Adelmund wees er op dat veel scholieren het onderwijs verlaten omdat werkgevers de scholieren tijdens de stageperiode een baan aanbieden. Zolang de krapte op de arbeidsmarkt voortduurt, kan ze er weinig aan doen. Adelmund wil werkgevers ertoe bewegen de jongeren met rust te laten tot dat ze een diploma hebben. Cornielje (VVD) wil leerlingen met ouders, school en leerplichtambtenaar een `contract' laten afsluiten om zo het verzuim tegen te gaan.