PvdA richt zes kenniscentra voor debat op

De Partij van de Arbeid gaat zich ingrijpend vernieuwen. De partij richt zes zogeheten kenniscentra op, waar leden en sympathisanten over maatschappelijk belangrijke thema's opinies kunnen vormen. Deze kenniscentra krijgen naast de plaatselijke afdelingen een belangrijke plaats binnen de partij.

Net als andere grote politieke partijen kampt de PvdA al geruime tijd met een teruglopend ledental, terwijl veel afdelingen een zieltogend bestaan lijden. Met de vernieuwing wil de PvdA een levendiger partij worden, waar een open debat wordt gevoerd.

De kenniscentra zijn bedoeld om de kennis en ervaring van leden en buitenstaanders te mobiliseren en deze mensen op een moderne manier aan de partij te binden. Voor veel burgers die politiek actief willen zijn, geldt dat zij zich niet meer willen inlaten met de traditionele en sterk organisatorisch gerichte politiek, zoals die via partijafdelingen vorm krijgt. Bij de kenniscentra zal steeds een lid van het partijbestuur en een fractielid betrokken zijn.

De oprichting van de kennniscentra maakt deel uit een gisteren gepresenteerd werkplan van het partijbestuur. Dit werkplan, met als titel `Nieuwe uitdagingen', bevat een reeks voorstellen om van de PvdA een actieve partij te maken, die ,,midden in de samenleving staat''. ,,De sociaal-democratie moet een intellectuele en emotionele uitdaging zijn voor progressieve mensen die bij de PvdA een plek vinden voor een scherp, open en creatief debat'', zo stelt het partijbestuur.

Het wil de komende jaren ook meer profiel geven. Erkend wordt dat de regeringsdeelname de ambities van de PvdA soms onzichtbaar heeft gemaakt. Zo wil het partijbestuur een aantal maatschappelijke thema's in discussie brengen, zoals milieu en economie, de toekomst van arbeid, vergrijzing, veiligheid en de multiculturele samenleving. De partij wil zich daarbij rechtstreekser tot burgers richten, op de manier zoals dat tot nu toe vrijwel alleen tijdens verkiezingscampagnes wordt gedaan. Ook de gevoelige discussie over de hypotheekrente-aftrek zal bij een kenniscentrum worden ingebracht.

Voorts wil het partijbestuur via de inschakeling van de nieuwe kenniscentra zoveel mogelijk mensen betrekken bij de opstelling van het nieuwe beginselprogramma. Ze wil daarmee voorkomen dat de discussie een theoretische exercitie wordt. Mede daarom zal ook de politieke leiding – premier Kok en fractieleider Melkert – nauw bij de vaststelling van de nieuwe beginselen worden betrokken.

Het debat over het beginselprogramma moet volgens partijvoorzitter Van Hees aansluiten bij de internationale discussie over de zogeheten `Derde Weg'.

WERKPLAN www.nrc.nl/Doc