Pinochet op Internet

Internet blijkt een populair strijdtoneel van tegen- en voorstanders van de Chileense oud-dictator Pinochet. Terwijl de afgelopen week in Londen de hoorzittingen over Pinochet begonnen, werden bestaande sites en masse geactualiseerd en een tiental nieuwe pagina's gecreëerd.

De mensenrechtenorganisaties zijn het best vertegenwoordigd. Bij herhaling feliciteren zij Spanje, waar de procedure tegen Pinochet in gang werd gezet. De Pinochet-site van Yahoo! is echter het meest compleet (headlines. yahoo.com/Full_Coverage/World/Pinochet). Op die pagina is een uitstekende selectie van actuele krantenartikelen, dossiers en juridische documenten te vinden.

Op de beginpagina van de pro-Pinochet-lobby (www.fundacionpinochet.cl) zijn alle `wapenfeiten' van de ex-generaal terug te vinden, inclusief zijn recente brieven aan het Chileense volk die hij vanuit Londen schreef en waarin hij de ,,oorlogszuchtige situaties'' uit het verleden zegt te betreuren.

Een andere interessante site is die van het Cato-instituut in Washington (www.cato.org). Deze conservatieve denktank is zeer sceptisch over de gevolgen van de kwestie-Pinochet. De links-rechts tegenstelling is door de kwestie zodanig op de spits gedreven dat elke rechtszaak van internationaal kaliber een ,,ideologisch'' karakter zal krijgen, waarschuwt het instituut.