Onbeantwoord

Sommige honden

Kunnen heel goed

Vragend blaffen.

Maar hoe je ook luistert:

Wat ze nu eigenlijk vragen,

Daar kom je niet achter.

    • Rudy Kousbroek