Monsanto

In het schema Monsanto's imperium bij het artikel De patentzucht heerst (in de krant van woensdag 29 september, pagina 18) is de bron niet juist vermeld. Het schema komt uit het proefschrift van R.J. Pistorius en J. van Wijk, The Exploration of Plant Genetic Information – Political Strategies in Crop Development, uitgegeven door CAB International, Oxon Wallingford. Bovendien stond abusievelijk vermeld dat de R&D-uitgaven van Monsanto 1,2 miljoen dollar bedragen. Dat moet 1,2 miljard dollar zijn.