Leeuwarden: geen drank op straat

. Leeuwarden voert binnenkort waarschijnlijk een drankverbod in voor de openbare ruimte. Wie op de openbare weg alcohol drinkt, loopt dan de kans een boete van tachtig gulden te krijgen.

Vorig jaar werd al een dergelijk drankverbod van kracht in de binnenstad, om overlast en agressie van alcoholgebruikers tegen te gaan. Het was een van de maatregelen in het kader van de actie `nieuw streng op straat', die straatgeweld en overlast moest indammen. De maatregelen werden genomen na de dood van Meindert Tjoelker in september 1997.

Volgens P. Travaille van de Leeuwarder politie was de controle op het drankverbod in het centrum dermate intensief dat de openbare drinkers, veelal jongeren en daklozen, zich verplaatsten naar winkelcentra in omliggende buurten. Na klachten van bewoners en winkeliers in twee daarvan, Bilgaard en de Schrans, adviseert een ambtelijke werkgroep B en W het verbod uit te breiden tot de gehele stad. De verwachting is dat het college het voorstel overneemt en volgende week aan de raad voorlegt.

,,Het is niet leuk als winkelend publiek wordt nageschreeuwd door drinkers'', aldus Travaille. Terrassen van horecagelegenheden zullen overigens van het verbod worden uitgezonderd.

Leeuwarden zou met een openbaar drankverbod landelijk uniek zijn. In enkele grote gemeenten geldt al wel een alcoholverbod in delen van de binnenstad.