Image!

Er is maar één monument voor de internationale jeugdrevolte van de jaren zestig: het bronzen straatschoffie op het Amsterdamse Spui. `Het Lieverdje', in 1961 door de sigarettenfabrikant Hunter aan Amsterdam cadeau gedaan, werd door de glazenwasser annex `anti-rook-magiër' Robert Jasper Grootveld uitverkoren als symbool voor `de verslaafde consument van morgen'. Vanaf 1964 werden hier iedere vrijdagavond zogenaamde happenings gehouden, waarbij Grootveld met een beschilderd gezicht rondsprong en het publiek kreten slaakte als `Ugge-ugge!', `Gnot!' en `Image, image!'. Begin 1965 begonnen de anarchistische student Roel van Duijn en de Zaanse arbeidersjongen Rob Stolk zich ook in dit gezelschap te roeren.

Zo begon Provo. Juist die combinatie – theatrale kunstenaars, jonge politieke denkers en gewone arbeidersjeugd – gaf de beweging een ongekend effect. Er was immers niet één revolutie aan de gang, er waren er wel tien, of honderd, overal in de Westelijke wereld, voortgestuwd door een geboortegolf die volwassen werd en die nooit anders dan welvaart had gekend, en door een samenleving die zo snel veranderde dat het de oudere generaties de adem benam.

Revoluties geven profeten de geest, en dat gold ook voor Provo. Veel brandende kwesties van het jaar 2000 werden in de magie bij het Lieverdje al voorzien: het consumentisme, het image-denken, de vergiftiging van voedsel en natuur. `Provo ziet in dat het de uiteindelijke verliezer zal zijn', voorspelden de oprichters al direct. Maar dapper plakten ze in het eerste nummer van hun blad welgeteld één klappertje.

    • Geert Mak