Hysterie over mogelijke nieuwe beving in Athene

Aardbevingshysterie, aangewakkerd vanuit Taiwan en Mexico, houdt Athene in haar greep. Zij concentreert zich nu op komend weekend, waarin een massale exodus wordt verwacht, omdat een groep fysici tot de conclusie is gekomen dat er dan een ,,kleine of grote aardbeving'' zal plaatshebben.

Het epicentrum daarvan zou nog dichter bij de hoofdstad kunnen liggen dan de vorige aardbeving, op 7 september. Wordt het een kleine, dan zou de kans op een grotere, later in oktober, reëel zijn. ,,Wordt het echter noch een kleine, noch een grote, dan hebben we ons vergist''.

Het groepje fysici onder de naam VAN opereert al sinds het begin van de jaren tachtig toen er in Athene een middelgrote aardbeving plaatsvond. Zij meent conclusies te kunnen trekken uit ondergrondse elektrische stralingen, door het gesteente uitgezonden, die aan een aardbeving zouden voorafgaan.

Hoewel de groep, die nu tientallen waarnemingsposten heeft over heel Griekenland en door de regering royaal wordt gesubsidieerd, tot nu toe geen concrete voorspellingen op haar naam heeft staan, timmert zij na elke aardbeving zwaar aan de weg. In één geval (1995) waarschuwde ze de instanties voor een aardbeving in Thessalië (Midden-Griekenland) waarna er een plaatsvond in Aigion, aan de noordkust van de Peleponnesos; dit beschouwt ze nog steeds als een succes.

Van de vele nu op de voorgrond tredende Griekse seismologen en geologen is er slechts één die de groep enigszins serieus neemt. De VAN krijgt echter ook steun uit Uppsala, Zweden. Griekse experts, die nu dagelijks uitvoerig op de televisie aan het woord komen, zijn bijna eenstemmig in hun oordeel dat een aardbeving niet technisch voorspelbaar is, en dat de VAN op een dwaalspoor zit.

De VAN heeft de uitkomst van stralingsonderzoek bij het breukveld van Atalanta, op 130 kilometer ten noorden van Athene, naar minister van Ruimtelijke Ordening Laliotis gezonden, die het rapport heeft terugverwezen naar de wetenschappelijke instanties. ,,Ik sta hier geheel buiten, maar ik blijf dit weekeinde wel thuis in Athene.''

Veel Atheners die de stad niet verlaten, hebben een fluitje aangeschaft voor als men bedolven raakt. De fluitjes zijn nu uitverkocht. De media melden dat het gebruik van kalmerende middelen in de hoofdstad sterk is toegenomen. Heel wat dagbladen dragen, bewust of onbewust, bij tot de opschudding. De Eleftheros Typos liep al donderdag op de feiten vooruit met de kop `De stad loopt in het weekeinde leeg'.

Minister van Binnenlandse Zaken, Vaso Papandreou, zei nuchter: ,,We moeten oppassen dat het aantal verkeersdoden niet groter wordt dan het aantal aardbevingsslachtoffers.'' Eén krant voorspelt ,,een aardbeving, óf het einde van VAN''. En seismoloog Papanikalaou juicht al bij voorbaat: ,,Maandag zal het afgelopen zijn met het koffiedikkijken.''

    • F.G. van Hasselt