Genoemd naar woord van profeet

De naam van het rapport van de commissie-Van Dijk, Een doorboorde buidel, is volgens de uit de CHU voortkomende voorzitter ontleend aan het 2.500 jaar oude bijbelwoord van de profeet Haggai, die tegen Zerubbabel zegt: ,,Gij hebt veel gezaaid, maar weinig binnengehaald; gij hebt gegeten, maar zonder dat gij verzadigd werdt; gij hebt gedronken, maar zonder dat gij voldaan werdt; gij hebt u gekleed, maar zonder dat gij warm werdt; en wie zich voor loon verhuurde, ontving zijn loon in een doorboorde buidel.''