FNV woedend op Hoogervorst

Staatssecretaris Hoogervorst (Sociale Zaken) heeft de woede gewekt van werknemersorganisatie FNV met zijn oproep het loon van zieke werknemers niet langer volledig door te betalen.

In de meeste CAO's is vastgelegd dat werkgevers het verschil betalen tussen het loon en het wettelijke minimale ziektegeld van 70 procent.

De werkgevers zien wel wat in het voorstel van Hoogervorst, maar weten zich geconfronteerd met een krappe arbeidsmarkt waardoor het moeilijk is arbeidsvoorwaarden te versoberen.

FNV-voorzitter L. de Waal liet gisteren in het tv-programma Den Haag Vandaag weten dat met hem over de oproep van Hoogervorst – ,,een onzinverhaal'' – op geen enkele manier te praten valt. ,,Wij gaan meppen zodra dit ter sprake komt'', zei De Waal. ,,Het stelen van zieken gaat niet door.''

,,Stelen van werkgevers gaat ook niet door'', reageerde voorzitter J. de Boer van de werkgeversorganisatie voor het midden- en kleinbedrijf MKB-Nederland. Hij wees er op dat waar in CAO's geregeld is dat de eerste ziektedag niet wordt doorbetaald, het ziekteverzuim lager ligt. Dit sluit aan bij het uitgangspunt van Hoogervorst dat ,,werknemers hun ziekte in hun portemonnee moeten voelen''. De staatssecretaris wil de kwestie bij het aanstaande Najaarsoverleg op 28 oktober aan de sociale partners voorleggen.

De bewindsman herhaalde zijn oproep gisteren tijdens een debat met de Tweede Kamer over het ziekteverzuim en de WAO. Hoogervorst presenteerde bij dat overleg nogmaals cijfers over de WAO. Van de 900.000 WAO'ers werken er 167.000 in een volledige baan of in deeltijd. Dit zijn WAO'ers die geheel en gedeeltelijk arbeidsongeschikt zijn. Hoogervorst hanteert de cijfers om kritiek op zijn beleid te pareren dat hij onvoldoende ambitie aan de dag zou leggen om het aantal WAO'ers terug te brengen. Eerder presenteerde de staatssecretaris een plan van aanpak waarmee de stijging van het aantal WAO'ers met 16.000 zou moeten worden beperkt.

Uiteindelijk zullen de maatregelen moeten leiden tot een einde van de groei van het aantal WAO'ers. Hoogervorst kondigde gisteren evenwel aan dat aan het eind van dit jaar waarschijnlijk het voorspelde aantal WAO'ers wordt overschreden.