Extra ruimte in haven kost 10 miljard

In het Rotterdamse havengebied kunnen enige honderden hectare extra gevonden worden voor bedrijfsvestiging, als daar ten minste 10 miljard gulden voor wordt uitgetrokken. Dat staat in een rapport dat volgende week wordt ingediend bij de Projectorganisatie Mainport Rotterdam (PMR), dat de besluitvorming over de aanleg van een tweede Maasvlakte voorbereidt.

Het Rotterdamse Havenbedrijf gaf vorig jaar aan dat tot 2020 nog 1.100 hectare bedrijfsterrein beschikbaar kan komen in het bestaande havengebied. Volgens een nieuwe studie, in opdracht van de PMR, kunnen daar enige honderden hectares bijkomen door onder meer `herschikken' van bedrijven, dempen van havens en ondergrondse opslag van olie. Dat kost 10 miljard gulden, exclusief kosten om toenemende milieubelasting tegen te gaan. Daarmee lijkt een extra argument gevonden om over te gaan tot aanleg van de tweede Maasvlakte, zoals het Rotterdamse havenbedrijf voorstaat.

De PMR (ministeries, rijksdiensten en havenbedrijf) onderzoekt drie mogelijke oplossingen voor de ruimtenood van de haven: vestiging van nieuwe bedrijven elders in Zuidwest-Nederland, in bestaand Rotterdams gebied en uitbreiding van de Maasvlakte.