Compensatie voor ouderen verpleeghuis

Het kabinet gaat 65-plussers in verpleeg- en verzorgingshuizen compenseren die in juli onverwacht hun inkomen met enkele tientjes per maand zagen dalen. Ze krijgen een deel van de te veel betaalde `eigen bijdrage' terug.

Ongehuwden ontvangen dit jaar nog driehonderd gulden, gehuwden samen 187 gulden. De eerste zes maanden van 2000 krijgen ze er elke maand vijftig, respectievelijk 31 gulden bij.

Staatssecretaris Vliegenthart (Welzijn) heeft dit voorgesteld aan hte kabinet, dat vandaag daarover een definitief besluit neemt. Eerder stemde het al in met de reparatie van de achteruitgang in het besteedbaar inkomen.

In juli zagen ongehuwde 65-plussers in een verpleeg- of verzorgingshuis zonder waarschuwing hun besteedbaar inkomen met zo'n vijftig gulden meer dalen dan ze hadden voorzien. Bij gehuwde 65-plussers ging het samen om ruim dertig gulden. Dat ze minder dan in de eerste helft van het jaar zouden overhouden was wel al bekend. Op 1 juli wordt jaarlijks het bedrag vastgesteld dat ze als `eigen bijdrage' in de kosten van verzorging en verpleging voor eigen rekening moeten nemen.

De kosten voor de eigen bijdrage kwamen dit jaar onverwacht hoger uit, omdat de AOW op 1 januari was verhoogd. Het inkomen op dat tijdstip bepaalt de hoogte van de eigen bijdrage. Door de verhoging van de AOW kwamen de betrokken 65-plussers in een hogere `eigen bijdrage-schaal' terecht waardoor ze daar meer aan kwijt waren dan ze er in januari bij hadden gekregen. Volgens Vliegenthart was dat een onbedoeld effect waarvan ze in juli al beloofde dat het zou worden gerepareerd. Volgens haar was dit effect niet voorzien en zeker niet bedoeld.

In het voorstel van de staatssecretaris krijgen de betrokken 65-plussers dit jaar, waarschijnlijk in november, de `te veel' betaalde eigen bijdrage in een keer terug: 300 gulden voor ongehuwde en 187 gulden (samen) voor de gehuwde AOW'ers.

Vanaf 1 januari tot 1 juli 2000 krijgen de betrokkenen de `reparatie' gewoon elke maand uitgekeerd (50 gulden voor ongehuwden en 31 gulden voor gehuwden. De maatregel kost honderd miljoen gulden. Het geld komt uit de pot eigen bijdragen die immers door de gang van zaken ook meer stijgt dan was geraamd.

De ministeries van Financiën en Volksgezondheid studeren inmiddels op een andere opzet voor de berekening en vaststelling van de eigen bijdrage.