Ceteco kan `veel' schuld terugbetalen

De schuldeisers van het handelshuis Ceteco, dat uitstel van betaling heeft aangevraagd, kunnen rekenen op een `substantiële' uitkering. Dat hebben de bewindvoerders vanochtend bekendgemaakt.

Hoeveel de provincie Zuid-Holland en andere crediteuren, zoals ING Bank en Generale Bank, terugkrijgen konden de bewindvoerders niet zeggen. ,,Daarvoor zijn er nog te veel onzekerheden'', zei mr. W. Bekkers vanochtend bij een toelichting op hun verslag in Amsterdam.

Het percentage hangt onder meer af van de hoogte van de garantiestellingen die zijn afgegeven voor bepaalde leningen (tot 400 miljoen gulden), en van de opbrengst van de verkoop van onderdelen van Ceteco. Ook de mogelijke verkoop van het resterende `kernbedrijf' van Ceteco kan nog geld opleveren.

Op basis van de weinige beschikbare actuele gegevens is de schatting dat schuldeisers die geen garanties hebben gekregen waarschijnlijk hooguit 40 procent van hun schulden terugkrijgen. Dat percentage kan hoger uitvallen, als de garanties beperkt blijken te zijn en de opbrengst van verkopen meevalt.

,,De huidige schuldeisers zijn niet van plan schuldeiser te blijven'', zei mr. G. Gispen. Om de schulden te kunnen aflossen zijn er volgens hem drie mogelijkheden: herfinanciering van de schuldenlast, nieuw kapitaal van een nieuwe aandeelhouder of het te gelde maken van bedrijfsonderdelen. De huidige grootaandeelhouder, het beursfonds Hagemeyer dat tweederde van de aandelen heeft, is niet bereid nieuw kapitaal te investeren.

Ceteco, dat met ruim 350 eigen winkels bruin- en witgoed verkoopt in Latijns en Zuid-Amerika, raakte al in 1997 en begin 1998 in problemen door hoog oplopende verliezen, zo meldden de bewindvoerders. De snelle expansie in die twee landen was het gevolg van een ambitieus programma, genaamd `turbo 1994-2001', dat de omzet moest vertienvoudigen van 150 miljoen dollar in 1991 tot 1,5 miljard dollar in 2001. ,,Maar Ceteco heeft op alle niveaus de controle over die expansie verloren'', zei Gispen.

Inmiddels zijn de activiteiten in Argentinië (voor 1 dollar) verkocht en staan die in onder meer Venezuela, Peru en Ecuador te koop. Van de rest, het `kerngebied' dat bestaat uit Mexico, Centraal Amerika en het Caraïbisch gebied, verwacht Ceteco op termijn weer een winstgevend bedrijf te maken. Als geheel leed Ceteco de eerste zes maanden van dit jaar een verlies van 138 miljoen dollar (inclusief een buitengewone last van 105 miljoen dollar) op een omzet van 209 miljoen dollar. In het kern-gebied verwacht Ceteco over geheel 1999 winst te behalen.