Boeren zien toekomst somber in

Veertig procent van de boeren en tuinders in Nederland denkt over tien jaar niet meer te bestaan. Dit blijkt uit een enquête van uitgeverijen AgriPers en NVS onder 1500 landbouwers. Varkensbedrijven zijn gemiddeld wat pessimistischer: daarvan denkt de helft over tien jaar te zijn verdwenen. De kippenhouders en glastuinders blijken het meest positief gestemd. Van de bloementelers ziet 77 procent de toekomst rooskleurig in, de hoogste score in de land- en tuinbouw. Uit de enquête blijkt tevens dat de boomteeltsector de meeste investeringsplannen heeft. Hier verklaarde 46 procent binnen drie jaar grote uitgaven te doen. (ANP)