Belasting op gas en stroom fors verhoogd

Huishoudens gaan per 1 januari meer milieubelasting betalen voor gas en stroom. Per huishouden kan dit oplopen tot tweehonderd gulden per jaar. Ook komt er een nieuwe heffing op water van 51 cent per duizend liter.

Dat heeft het ministerie van Financiën vanmorgen bevestigd. De verhoging is een gevolg van het Belastingplan 2000. De milieubelasting (ecotax) voor gas zal in 2000 met vijf cent toenemen tot 24 cent per kubieke meter gas. Voor stroom stijgt de ecotax met 3,5 cent naar een dubbeltje per kilowattuur.

De hogere gas- en stroomprijs komt voort uit een verhoging van de ecotax. Die wordt de komende drie jaar verdubbeld. Met deze zogenoemde vergroening van het belastingstelsel is een bedrag van 3,4 miljard gulden gemoeid.

De huidige vrijstelling van achthonderd kubieke meter gas en achthonderd kilowattuur stroom waarover geen milieuheffing betaald hoeft te worden, zal ook volgend jaar nog van kracht blijven. Pas in 2001, als de onlangs gepresenteerde Belastingherziening 2001 in werking treedt, zullen die vrijstellingen volgens de afspraken in het regeerakkoord vervangen worden door een in guldens uitgedrukte vrijstelling.

De vrijstelling van de ecotax in guldens op water wordt al wel volgend jaar ingevoerd. De vrijstelling bedraagt 25 gulden. Dan zal ook een eerdere beslissing van het kabinet, om water deels onder het hoge en deels onder het normale btw-tarief te laten vallen, worden teruggedraaid.

Volgens het ministerie zal de hogere ecotax voor energie en water volledig worden gecompenseerd door de belasting op de eerste loonschijf aan te passen. Ook de zogenoemde `groene prikkels' compenseren een deel van de hogere milieuheffing.

Deze prikkels zijn energiebonnen die consumenten ontvangen als zij milieuvriendelijk witgoed aanschaffen. Volgens een woordvoerder van het ministerie bedraagt het voordeel van de energiebonnen ongeveer tien gulden per persoon per jaar. Ook stelt het ministerie dat de uiteindelijke stijging van de stroom- en gasrekening afhangt van de marktprijs van de energiebronnen.