TIJDSCHRIFTEN EN BOEKEN

Tijdschriften over lexicografie en lexicologie:

DSNA De Dictionary Society of North America geeft een tweejaarlijkse Newsletter uit en een jaarboek getiteld Dictionaries. Journal of The Dictionary Society of North America (ISSN 0197-6745), dat aan zijn twintigste nummer toe is. Er wordt alleen aandacht besteed aan woordenboeken over het Engels, en alle bijdragen zijn geschreven in het Engels. Cleveland State University, 1983 East 24 Street, Cleveland OH 441115-2403.

International Journal of Lexicography (IJL) Wetenschappelijk tijdschrift, verschijnt viermaal per jaar en bestaat sinds 1988. Het behandelt alle aspecten van de woordenboekmakerij en alle talen. De nadruk ligt op de grote Europese talen. De artikelen zijn veelal in het Engels en in mindere mate Frans of Duits geschreven. Veel aandacht wordt besteed aan boekbesprekingen. Achter in het IJL worden standaardmededelingen opgenomen van de European Association of Lexicography (Euralex). Oxford University Press, Great Clarendon Street, OX2 6DP, UK; ISSN 0950-3846, 83 pond, Internet: www.ijl.oupjournals.org.

Lexicographica: International Annual for Lexicography/ Of: Revue internationale de lexicographie/ Internationales Jahrbuch für Lexicographie. Verschijnt sinds 1985. Een deel van de artikelen handelt over een wisselend theoretisch of praktisch aspect van de lexicografie. Bijdragen in Duits, Engels en Frans. Daarnaast verschijnen sinds 1984 onregelmatig monografieën binnen de serie Lexicographica. Series maior waarvan inmiddels een kleine honderd delen zijn verschenen. Max Niemeyer verlag, PF 2140, D-72011 Tübingen, ISSN 0175-6206

Trefwoord Van 1992 tot 1998 het eerste en enige Nederlandstalige tijdschrift over woordenboeken en hun makers dat Nederland rijk was. In totaal zijn 13 nummers verschenen. Met register. In gedrukte vorm is de uitgave gestopt. Het tijdschrift gaat door als Internettijdschrift op de website van de Friese Academie (www.fa.knaw.nl). Signaleert de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van computerlexicografie en etymologie en behandelt de geschiedenis van de belangrijkste woordenboeken en lexicografen. Vanaf 1995 uitgegeven bij Sdu, ISSN 0929-6883.

Lexikos Zuidafrikaanse tegenhanger van Trefwoord. Bestaat sinds 1991 en verschijnt jaarlijks. Bijdragen voornamelijk in het Afrikaans en Engels. Uitgegeven door de African Association for Lexicography (Afrilex) en het Buro van die WAT (Woordeboek van die Afrikaanse Taal), posbus 245, 7599 Stellenbosch, RSA.

Boeken D.M. Bakker, G.R.W. Dibbets: Geschiedenis van de Nederlandse taalkunde (1977). Met vijf hoofdstukken over de lexicografie van de Middeleeuwen tot de 20ste eeuw; L. van Driel, J. Noordegraaf De Vries en Te Winkel: Een duografie (1998); F. Heyvaert: Het grootste woordenboek ter wereld. Een kijkje achter de kolommen van het Woordenboek der Nederlandsche Taal (1998). Ewoud Sanders: De W lijkt ons niet zo'n heksentoer. Over de geschiedenis van de Prisma woordenboeken 1952-1993 (1993); P.G.J. van Sterkenburg: Van woordenlijst tot woordenboek. Inleiding tot de geschiedenis van woordenboeken van het Nederlands (1984); P.G.J. van Sterkenburg: Het woordenboek der Nederlandsche Taal. Portret van een taalmonument (1992); Nicoline van der Sijs (red.): Woordenboeken en hun makers (1998); M.C. van den Toorn (red.) e.a.: Geschiedenis van de Nederlandse taal (1997). Vooral bijdragen van Dirk Geirnaert, Marijke Mooijaart en Rob Tempelaars.