`Te lage tarieven in de kraamzorg'

Zorgverzekeraars moeten er beter op gaan letten dat de kraamzorg voldoende hulp van de juiste kwaliteit levert. Zij dienen daarvoor tarieven te hanteren waarmee ook de opleiding en bijscholing van het personeel in de kraamzorg kan worden betaald.

Minister Borst (Volksgezondheid) heeft gisteren de Tweede Kamer toegezegd hier op korte termijn met de zorgverzekeraars over te gaan praten.

De verzekeraars wordt verweten met leveranciers van kraamzorg te lage tarieven af te spreken. Met name de reguliere kraamzorg klaagt daarover.

Die ontwikkeling kwam op gang toen bleek dat de al van oudsher bestaande particuliere kraamzorg net als nieuwe bedrijven kraamhulp mocht gaan leveren aan ziekenfondsverzekerden.

Zij konden daarvoor lagere prijzen berekenen dan de reguliere kraamzorg die vaak bij de thuiszorg is ondergebracht.

Die lagere prijzen zouden onder meer het gevolg zijn van lagere bureaukosten, maar ook doordat er te weinig geld zou worden uitgetrokken voor de opleiding en bijscholing van het personeel. Bovendien blijken verzekeraars veel contracten af te sluiten met zelfstandig werkende kraamhulpen.

Een deel van de Tweede Kamer pleitte voor het afschaffen van 'marktwerking' in de kraamzorg. Maar minister Borst zei daar niet voor te voelen, omdat het doorbreken van het monopolie enkele jaren geleden heeft geleid tot betere en doelmatiger ingezette kraamzorg. Zij zegde wel toe de Inspectie voor de Gezondheidszorg beter te zullen laten toezien op de handelwijze van verzekeraars en leveranciers van kraamhulp. De Inspectie moet daarbij opletten of wordt voldaan aan de onlangs vastgelegde kwaliteitseisen.

De minister verwacht dat binnen een tot twee jaar het personeelstekort in de kraamzorg is opgelost.

De verkorte opleiding waarmee in september 1998 werd begonnen heeft 430 nieuwe kraamhulpen opgeleverd. Daarmee is al meer dan de helft van het bestaande tekort opgelost. Minister Borst heeft daarom besloten ook geld voor een tweede jaar met deze verkorte opleidingen beschikbaar te stellen.