Strengere aanpak van medicijnen en drugs in verkeer

Het gebruik van medicijnen en drugs in het verkeer wordt strenger aangepakt. Minister Netelenbos (Verkeer en Waterstaat) laat onderzoeken hoe agenten kunnen vaststellen of een automobilist onder invloed van medicijnen of drugs rijdt.

Gedacht wordt aan het invoeren van speeksel- en zweettesten, naast zintuiglijke waarnemingen zoals recht lopen en controle op de grootte van de pupillen. Een werkgroep bestaande uit deskundigen op juridisch en farmaceutisch gebied moet Netelenbos adviseren over aanpassingen van de wet om het aantonen en bestraffen van drugs- en medicijngebruik in het verkeer te verbeteren. De eerste resultaten worden na de jaarwisseling verwacht.

Juridisch gezien vormt het bestraffen van mensen die onder invloed van drugs of medicijnen geen probleem. Artikel 8 van de Wegenverkeerswet geeft aan dat het verboden is om een auto te besturen onder invloed van stoffen die het rijgedrag beïnvloeden. Naast alcohol vallen drugs en medicijnen hier ook onder. Het Korps Landelijke Politiediensten klaagde eerder bij de minister dat de verkeerspolitie moeite heeft met het aantonen van deze stoffen bij weggebruikers die verkeersongevallen veroorzaken.

Het advies van de werkgroep zal een specifiekere regelgeving over drugs- en medicijngebruik tot gevolg hebben. Zo zullen ook maximale waarden worden ingevoerd. Voor het gebruik van alcohol in het wegverkeer bestaat dit soort regelgeving al.

Onderzoek van de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid van twee jaar geleden laat zien dat van de automobilisten die in het weekeinde op de weg zijn ruim zes procent onder de invloed is van medicijnen of drugs.