Stellingen

In de `Informatiemaatschappij' zijn vaardigheden om informatie op waarde te schatten minstens zo belangrijk als vaardigheden om die informatie te verkrijgen.

J. STIL, Universiteit Leiden

Het enige leuke aan dicteren is dat je eindelijk eens woorden kunt gebruiken die je niet eens kan schrijven.

S. VAN DEN BORNE, Katholieke Universiteit Nijmegen

Van alle millenniumproblemen is in het nieuwe millennium de mondiale bevolkingsexplosie het grootste.

H. VAN GINKEl, Universiteit Leiden

De slechte verbale hanteerbaarheid van de `euro' zal aanleiding geven tot een veelvuldig gebruik van onofficiële namen voor deze munt.

A.J.J. OLSTHOORN, TU Delft

Uit domme vragen komen vaak belangrijke antwoorden voort.

C.A. BAAN, Erasmus Universiteit Rotterdam

In de praktijk is het opnemen van ouderschapsverlof behalve een wettelijk recht ook een proeve van vasthoudendheid, creativiteit, tactvol onderhandelen en stressbestendigheid.

T.W.M. RAAYMAKERS, Universiteit Utrecht