Rotterdam weert lastpak uit metro

Het Rotterdamse openbaarvervoerbedrijf RET gaat een lijst opstellen van metroreizigers die overlast veroorzaken. De RET wil deze notoire `lastpakken', voornamelijk drugsdealers, uit het hele metrostelsel weren in samenwerking met politie en justitie. De RET wil daartoe onder andere tourniquets plaatsen bij de ingang van metrostations. Het nieuwe controlesysteem kost zeventig miljoen gulden en moet in 2001 in werking zijn.

,,De tourniquets houden overlastgevers zonder kaartje buiten het metrostelsel. Degenen die wel een kaartje hebben, kunnen door onze toezichthouders en de politie worden aangesproken op hun gedrag. Zij kennen de probleemgevallen en kunnen desnoods een proces-verbaal uitschrijven of een stationsverbod geven. Als een van onze medewerkers de persoon signaleert, kan de politie hem of haar verwijderen'', aldus een woordvoerder van de RET. Volgens de woordvoerder zijn vooral de stations bij het Marconiplein, Centraal Station, Zuidplein en Hoogvliet probleemgevallen. ,,Reizigers voelen zich onveilig door junks, dealers en mensen die doelloos rondhangen.''

De `top honderd-lijst' is een van de maatregelen van de RET om het geweld, de onveiligheid en het zwartrijden in de metro, tram en bus te beteugelen. Zes procent van de 360.000 metropassagiers rijdt zwart.

De RET stelt het pakket maatregelen samen in overleg met de betrokkenen, zoals de advocaat R. Mahle. De jurist behartigt de belangen van daklozen in Rotterdam. Mahle: ,,Met dit plan zijn de daklozen zonder kaartje hun plekje kwijt. Maar er zitten ook positieve kanten aan. Daklozen zijn niet gelukkig als ze in de metro zitten en een junk zit te gebruiken. Dat heeft een negatieve weerslag op de hele groep.'' Mahle onderhandelt over een vervoerskaart voor daklozen.