Roman century

Pagina uit de Century dictionary and encyclopedia, een encyclopedisch woordenboek bestaande uit tien delen en verschenen tussen 1889 en 1906. Het lettertype (Century Roman) en de opmaak (tekst met illustraties) van dit woordenboek zijn van de hand van Theodore Low De Vinne (1828-1914). Deze Amerikaanse typograaf met Nederlandse voorvaderen, geldt als een van de grootste vernieuwers op het gebied van de vormgeving van woordenboeken. De typografie van Vinne werd wereldberoemd en heeft veel navolging gehad, onder andere in de Larousse en Webster's woordenboeken en encyclopedieën.

Vinnes woordenboek werd vooral geprezen wegens de `compactheid', de `leesbaarheid' en de `toegankelijke rangschikking' van de definities van de verschillende woorden, aldus Carl Purington Rollins (Yale University) in 1950.