Overschot op begroting komt uit op 0,3 procent

Het saldo van de Nederlandse begroting is van een tekort omgeslagen in een overschot. Gemiddeld over de laatste twaalf maanden bedraagt het overschot nu 0,3 procent van het bruto binnenlands product.

Dit blijkt uit de jongste maandelijkse rapportage van het ministerie van Financiën aan het Internationaal Monetair Fonds.

Minister Zalm had vorige week via gesprekken met burgers op het Internet al laten doorschemeren dat er een overschot uit de bus zou komen.

Een woordvoerder van het ministerie van Financiën zei vanmorgen in een reactie er vanuit te gaan dat over geheel 1999 er toch een tekort uit de bus komt. Dat komt onder meer omdat rentebetalingen op de staatsschuld dit jaar later vallen, in december, en omdat de versnelde inning van belastingen in 1998 de vergelijking met het lopende jaar verstoren.

Naarmate het lopend gemiddelde de resterende vier maanden van dit jaar voortschrijdt, vallen relatief gunstige maanden uit 1998 af, terwijl er minder gunstige maanden van 1999 bijkomen.

Het kabinet gaat in de vorige week gepresenteerde Miljoenennota officieel uit van een tekort van 0,6 procent van het bruto binnenlands product over geheel 1999, en een tekort van 0,5 procent van het bbp in 2000.

De begrotingsrapportage van Financiën aan het Internationaal Monetair Fonds is te vinden op www.minfin.nl onder de noemer `Rijksbegroting'.