Nederland krijgt weer EU-geld voor banen

De Europese Commissie hervat de betalingen aan Nederlandse werkgelegenheidsprojecten uit het Europees Sociaal Fonds. Die werden eerder dit jaar stilgelegd nadat Brussel bij Arbeidsvoorziening, dat de subsidies incasseert, fraude had vastgesteld. Tussen 1994 en 1997 ten onrechte ontvangen subsidie moet Nederland terugbetalen. Minister De Vries (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) schrijft in een brief aan de Tweede Kamer dat de Europese Commissie heeft toegezegd de betalingen over het jaar 1999 te zullen hervatten, zodra zij de aangepaste verantwoording over de besteding van de subsidies over 1997 heeft ontvangen. Sociale Zaken stuurt deze verantwoording binnen enkele dagen naar Brussel.

De Arbeidsvoorziening heeft de controle op de besteding van Europese subsidies verscherpt. De Europese Commissie heeft minister De Vries laten weten `onder de indruk' te zijn van de verbeteringen die de Arbeidsvoorzieningsorganisatie deze zomer heeft doorgevoerd.

De afgelopen maanden zijn 500 van de 1500 werkgelegenheidsprojecten waarvoor in 1997 subsidie is ontvangen onderzocht. Driekwart van het subsidiebedrag is daarmee gecontroleerd. Uit het onderzoek is gebleken dat bij een groot aantal van deze projecten de subsidie moet worden aangepast. Daar is 58 miljoen gulden mee gemoeid. Nederland moet dat bedrag waarschijnlijk terugbetalen aan Brussel.

Bij projecten die werken met geld dat in 1998 en 1999 is ontvangen zijn inmiddels tussentijdse controles uitgevoerd, die ertoe moeten leiden dat in de uiteindelijke verantwoording over de besteding van dit geld geen fouten meer voorkomen. Sinds het stopzetten van de subsidies in juli van dit jaar heeft minister De Vries de betalingen aan Arbeidsvoorziening voortgezet. Hiervoor is zo'n 350 miljoen aan voorschotten uitgekeerd. Subsidies van het Europees Sociaal Fonds zijn bestemd voor projecten die gericht zijn op langdurige werkloosheid, werkgelegenheid voor jongeren en gelijke kansen voor mannen en vrouwen op de arbeidsmarkt. In Nederland is de Arbeidsvoorziening verantwoordelijk voor de uitvoering van zulke projecten.