Krijgsgevangenen

Iran heeft gisteren eenzijdig 276 Irakese krijgsgevangenen op vrije voeten gesteld, bijna elf jaar na het einde van de oorlog tussen beide landen. De vrijlating was bedoeld om de honderdste geboortedag van wijlen de revolutionaire leider Ayatallah Khomeini te gedenken. Volgens Irak zitten in Iran nog steeds 13.000 krijgsgevangenen vast. (Reuters)