Kamer ziet niets in `drie procentsnorm'

Staatssecretaris Van der Ploeg van Cultuur is er niet in geslaagd de Tweede Kamer te overtuigen van het nut van zijn `drie procentsnorm', die hij als een belangrijk middel ziet om jongeren, allochtonen en ander `nieuw publiek' te interesseren voor kunst.

Dat bleek vanmorgen in vergadering van de cultuurcommissie van de Tweede Kamer over Van der Ploegs nota Culturele diversiteit. Het CDA wil het verschil van mening tussen Kamer en bewindsman nu aan de orde stellen in een plenaire vergadering van de Kamer.

In juni nam de Kamer al een motie aan tegen het plan van Van der Ploeg om culturele instellingen, die weigeren drie procent van hun subsidie te besteden aan het trekken van jongeren, allochtonen en ander `nieuw publiek', een evenredig deel van hun subsidie te ontnemen. De Kamer had toen lof voor Van der Ploegs streven een breed publiek te interesseren voor kunst, maar grote moeite met ,,de negatieve impuls'' die er van zijn plannen uitgaat.

Om tegemoet te komen aan de kritiek van de Kamer heeft Van der Ploeg zijn plannen enigszins aangepast, zo liet hij vorige week in een brief weten. ,,De strafkorting heb ik ingetrokken'', zei de staatssecretaris vanmorgen, ,,wie niet voldoet, wordt niet automatisch gekort.''

Maar hij blijft van mening dat instellingen zouden moeten voldoen aan de drie-procentsnorm. Er komt geen aparte regeling voor, maar het wordt wel één van de criteria om subsidie aan te vragen voor de periode 2001-2004. Wie aan de norm voldoet, komt bovendien in aanmerkingt voor twee procent extra subsidie.

,,Ik vind dat onvoldoende recht is gedaan aan onze motie'', zei A. Nicolaï (VVD). ,,Misschien wel naar de letter, maar niet naar de geest.'' Hij wees erop dat Van der Ploeg de mogelijkheid openhoudt om instellingen die niet aan de norm voldoen te korten. ,,Dat is wel degelijk een negatieve benadering.''

,,Ik was aangenaam verrast door de brief van de staatssecretaris'', zei B. Dittrich (D66), ,,totdat ik hem een aantal keer gelezen had. Wat wat is er nu eigenlijk veranderd? De drie-procentsnorm lijkt vervangen door een 97-procentsnorm: Wie niet aan de eisen van de staatssecretaris voldoet houdt maar 97 procent van zijn subsidie over. Wij zijn niet overtuigd.'' Het CDA sloot zich aan bij de kritiek van regeringspartijen VVD en D66. M. Visser-Van Doorn: ,,Het lijkt een verbetering maar die is het mijns inziens niet.''

Van der Ploeg kreeg alleen steun voor de aangepaste `drie procentsnorm' van zijn eigen PvdA. ,,We zijn blij met dit nieuwe beleidsinstrument'', zei J. Belinfante.

Van der Ploeg zei zijn uiterste best te hebben gedaan om tegemoet te komen aan de kritiek van de Kamer. ,,Ik heb geprobeerd de korting weg te halen en een stimulans neer te zetten.'' Het woord ,,sanctie'' wilde hij niet gebruiken. Als een instelling beloften doet en die jaren achtereen niet waarmaakt, dan zal er in eerste instantie ,,een gesprek'' plaatsvinden. ,,Meestal is dat dan voldoende.''