Jozef Verschueren (1889-1965)

Het woordenboek van Verschueren is in Vlaanderen net zo bekend als de Grote Van Dale in Nederland. Het is een uitstekend encyclopedisch woordenboek, dat de naam draagt van Jozef Verschueren. Pater Verschueren was bezield door het idee om de Vlaamse jeugd (lees: de katholieke jongens) op te stoten in de vaart der volkeren.

Als gereedschap wilde hij hun een Nederlandstalige tegenhanger bieden van de Petit Larousse. In 1913 maakte hij de eerste aantekeningen, en in 1930 en 1931 verscheen de eerste druk van zijn tweedelige naslagwerk. De Franstalige Belgen waren niet blij mee. In 1930 werd in Brussel onder luide anti-Vlaamse leuzen een exemplaar op een brandstapel geworpen. Op een buitentekstplaat in deel twee had pater Verschueren tussen de landsvlaggen ook die van Vlaanderen afgebeeld. Dit verwekte in 1931 zoveel opschudding dat alle exemplaren op bevel van hogerhand uit de handel werden genomen. Een deel van de oplage keerde in de winkel terug met een plaat waar de Vlaamse leeuw botweg uit was geknipt. In andere exemplaren werd de vlag van Vlaanderen vervangen door die van Venezuela. In 1996 verscheen de tiende druk, Verschuerens Groot encyclopedisch woordenboek.

Voor meer informatie over leven en werk van Verschueren: F. Claes, Jozef Verschueren (1980).