HERDRUKKEN

Recente herdrukken van oude woordenboeken:

J.H. van Dale: Nieuw woordenboek der Nederlandsche taal (1872)

Fotomechanische herdruk van de tweede druk van wat nu de Grote Van Dale heet. De eerste druk werd in 1864 samengesteld door de zwagers Calisch. Van Dale was nog maar halverwege toen hij stierf aan de pokken. Het boek werd voltooid door zijn leerling Jan Manhave. In 1992 verschenen bij De Bijenkorf. Met een historische inleiding.

J.H. van Dale: Taalkundig handboekje

of alfabetische lijst van alle Nederlandsche woorden, die wegens spelling of taalkundig gebruik aan eenige bedenking onderhevig zijn (1881). Vijfde, door Jan Manhave herziene editie van een populair spellinggidsje uit de 19de eeuw. In 1995 uitgegeven door Van Dale, met een beknopt voorwoord door Albert Hoffstädt.

Taco H. de Beer, E. Laurillard: Woordenschat

Verklaring van woorden en uitdrukkingen (1899). Staat algemeen bekend als het leukste woordenboek uit de 19de eeuw. Doel van de auteurs was een Nederlandse tegenhanger te maken van Brewers beroemde Dictionary of Phrase and Fable (1870). Zij streefden ernaar alleen op te nemen wat door andere lexicografen over het hoofd was gezien. Rijke bron voor Bargoens, citaten en allerlei curieuze weetjes. In 1993 verschenen bij Verba. Met een historische inleiding.

Nicoline van der Sijs: Het versierde woord

De Epitheta of woordcombinaties van Anthoni Smyters uit 1620. Begin september verschenen bij uitgeverij Contact. Het gaat hier om een hertaling van het enige zogenoemde combinatorische woordenboek dat het Nederlands rijk is. Smyters geeft van bijna drieduizend zelfstandige naamwoorden aan met welke bijvoeglijke naamwoorden ze kunnen worden verbonden of `versierd', zoals roodneuzige drinkebroer, botte boer, appelige borstjes en hersenloze soldaat; daarnaast vermeldt hij synoniemen, samenstellingen en omschrijvingen.

Boeventaal & Gabbertaal

Twee Bargoense woordenboekjes uit de eerste helft van de 20ste eeuw. Fotomechanische herdruk van de klassieke Bargoense woordenboekjes Boeventaal uit 1906 van Köster Henke en Gabbertaal uit 1937 van E.G. van Bolhuis. De herdruk, die is voorzien van een uitvoerige inleiding, is alleen te koop bij De Bijenkorf.

F. Lievens Kersteman: Practisyns woordenboekje

of verzameling van meest alle de woorden in de rechtskunde gebruikelyk (1785). Fotomechanische herdruk van een rechtskundig woordenboekje van 114 pagina's met een uitvoerige inleiding door J.E. Ennik en P. Brood. Uitgegeven door het Centraal Bureau voor Genealogie in Den Haag.

M.J. Koenen: Verklarend handwoordenboek der Nederlandsche taal (1897)

Door Wolters uitgebrachte fotomechanische herdruk van de eerste druk van het handwoordenboekje van Koenen. Het boek verscheen ter gelegenheid van de verschijning van de 29ste druk van de Koenen. Zonder inleiding.