`GM-velden verder van reguliere landbouw'

De Britse regering heeft aangekondigd te laten onderzoeken of de afstand tussen genetisch gemanipuleerde (GM) gewassen en gewone gewassen wel groot genoeg is. Bij een recent onderzoek werden pollen van GM-gewassen tot 4,5 kilometer van de proefvelden teruggevonden.

Volgens de huidige criteria moeten GM-proefvelden in Groot-Brittannië minimaal 50 meter van reguliere landbouwgronden liggen en ten minste 200 meter van gronden waarop biologische landbouw wordt bedreven.

Het BBC-programma Newsnight meldde gisteren dat een onderzoek op een proefveld in Watlington in het graafschap Oxfordshire had aangetoond dat 475 meter verderop pollen waren gevonden. Deze zouden door de wind verspreid kunnen zijn. Ook bijen blijken de pollen bij zich te gedragen. Ze werden teruggevonden in korven die 4,5 kilometer verderop stonden. Dit is het eerste onderzoek waarbin GM-pollen zijn gevonden in bijenkorven. Volgens een organisatie voor honingproducenten doen imkers hun uiterste best om uit de buurt van landbouwgronden met GM-gewassen te blijven.

De Britse minister van Milieu, Michael Meacher, zei in een reactie op het programma dat opnieuw zal worden gekeken of de afstanden tussen GM-velden en gewone landbouwgrond verruimd moeten worden. Hij zei inmiddels gesprekken te voeren met vertegenwoordigers van biologische landbouw over hun wensen.

De organisatie Friends of the Earth heeft de Britse regering opgeroepen alle GM-proefvelden voorlopig op te heffen. Zo ver wil minister Meacher zeker niet gaan. Volgens hem zijn de proeven de enige manier om er achter te komen of GM-gewassen een bedreiging vormen voor het milieu en voor de voedselketen. (BBC)