Gewetensvragen

Nieuwe gewetensvraag voor Kamerleden: hebt u de hand geschud van het nieuwe VVD-Kamerlid Hans van Baalen? Interessante televisie, want de Kamerleden kunnen dan blijk geven van hun politieke vernuft. Van Baalen zou namelijk lang geleden extreemrechtse sympathietjes hebben gehad. Nu heeft hij ze in ieder geval niet. Hij zou wel gek zijn. Een commissie uit de Raad van State heeft hem gezuiverd maar dat ontslaat een Kamerlid niet van zijn eigen geweten.

Het gaat dus om het moment van gelukwensen na de beëdiging. Ik zag het Kamerlid in Het Journaal glimlachend staan met bloemen in de hand. Wie had die gestuurd? Daar verwacht ik nog een Netwerk over.

Het gemakkelijkst is om te zeggen dat je er niet bij kon zijn. Dat zag ik GroenLinkser M. de Vos doen. Zij moest dringend bellen en toen ze terug kwam in de Kamer was het al weer afgelopen, zei ze tegen Den Haag Vandaag. Er werd helaas niet doorgevraagd. Spijt haar dat? Had ze toen nog moeite gedaan om Van Baalen te vinden? Zou ze hem dan alsnog de hand hebben geschud? Alleen haar fractievoorzitter Paul Rosenmöller heeft dat gedaan. Had hij die hand daarna gewassen of vond hij het niet nodig?

Gisteren was Rob Oudkerk aan de beurt bij Barend & Van Dorp. Die had een slimmere oplossing. Hij had hem geen hand geschud, want hij kon er niet zijn, maar hij gaf toch dapper antwoord op de vraag of hij zou hebben gedaan. ,,Moeilijke afweging'', zei hij, met een peinzende blik in zijn goudeerlijke kijkers. Uiteindelijk zou hij hem de hand hebben geschud, in het voetspoor van zijn hele paarse fractie overigens. Hij zou het alsnog gaan doen, niet zomaar, maar met de vraag ,,hoe het écht precies zit''. Ik ben benieuwd naar Van Baalens volledige bekentenis.

De schudweigeraars zijn nog niet van hem af. Er liggen heel wat bewuste keuzes in het verschiet. Houd je de deur voor hem open of laat je die voor zijn neus dichtknallen? Neem je een kopje Max Havelaar-koffie van hem aan in het Kamerrestaurant? En welke portefeuille krijgt Hans nu? De Kampeerraad?

Het is misschien van een andere orde dan Oost-Timor, dat ook bij Barend & Van Dorp aan bod kwam, maar niet minder gewichtig. Elke avond zijn daar ook de intriges te zien van Villa Muis, dat als een schaduw meeloopt met Big Brother. Negen muizen zijn opgesloten in een villa met camera's en er moet nu worden gestemd welke weg gaat. Els, Abe en JP zijn genomineerd. Els zondert zich nogal af in de tuin. We zien ze snuffelen door het poppenhuis, met opgewonden commentaar.

Een avond eerder werden de makers van Big Brother ondervraagd. Vonden presentatoren Rolf Wouters en Daphne Deckers het een goed programma? Onder het oog van programmaleider Römer legden ze de loyaliteitsverklaring af. Ja, zeiden ze, goed programma. Maar... ze waren niet verantwoordelijk voor de inhoud. In de verklaring van de weggestemde Martin meende ik een lichte aarzeling te zien. Tara is inmiddels vertrokken omdat ze het niks vond en achterblijvers schrijven met krijt geheime boodschappen aan elkaar, onzichtbaar voor de camera.

Ik had Big Brother zien optreden in de prachtige live uitzending van De Avond van de korte film. In het Vlaamse tekenfilmpje Applaus zag ik hem als dirigent twee mannen uit het publiek halen. Op de maat van de dirigent moesten ze elkaar slaan tot er één in elkaar zakte. De dirigent boog voor zijn publiek en toen dat niet klapte boog hij zijn stokje een paar keer en het applaus zette in. Dan nog Van Schaft tot Schaft, prachtig filmpje over de bouw van de Nederlandse legowijkjes, en de avond is compleet.

Nu nog een gewetensvraag aan mijzelf. Mag ik wel kijken naar Big Brother? En als ik kijk, mag ik er dan over schrijven? Na lang nadenken is mijn antwoord ,,ja'', ik ga het krietiesj volgen.

Maar mag ik er dan plezier in hebben? Ik kan u verzekeren met de hand op het hart: ik doe mijn uiterste best om tegenzin te maken. Tot uw geruststelling.

    • Maarten Huygen