`Gebruik van alcohol moet echt omlaag'

De horeca- en alcoholbranche krijgt een jaar de tijd om daadwerkelijk iets te doen aan vermindering van het alcoholgebruik.

Als dit niet voldoende blijkt te zijn, mag minister Borst (Volksgezondheid) onder meer de reclame gaan beperken en de verkoop en het gebruik van drank verder aan banden gaan leggen.

Tijdens het debat over de wijzigingen die Borst in de Drank- en horecawet wil aanbrengen, dinsdag en woensdag in de Tweede Kamer, heeft de minister op een aantal punten concessies gedaan.

Onder druk van met name VVD, CDA, D66 en PvdA moet de minister afzien van een aantal concrete maatregelen. Zo blijft het, anders dan Borst wilde, mogelijk om in de personeelskantine of het bedrijfsrestaurant alcohol te gebruiken. Daardoor blijft het voor Kamerleden mogelijk om in het Kamerrestaurant een glas te drinken.

In de Kamer heerste onduidelijkheid over de vraag of de minister ook het gebruik van alcohol in sportkantines wilde verbieden. De verwarring was het gevolg, zoals het ministerie erkende, van de onduidelijke formulering in het wetsvoorstel. Volgens Borst heeft het nooit in haar bedoeling gelegen de sportkantines `droog te leggen'. Wat zij op het oog had, waren zwembaden in pretparken of zwemparadijzen waar steeds vaker ook alcohol wordt gedronken. Wel moeten de sportclubs zorgen voor voldoende vrijwilligers die zijn geschoold in het omgaan met alcoholgebruik en -gebruikers.

De verkoop van alcohol wordt in alle benzinestations verboden. Een meerderheid in de Kamer steunt Borst op dit punt. Volgende week, bij de stemming over de veranderingen die de Kamer in het wetsvoorstel wil aanbrengen, zal blijken of de minister ook steun krijgt voor haar plan het alcoholgebruik op scholen, in ziekenhuizen en in buurthuizen te verbieden.

Net als minister Borst heeft een meerderheid in de Kamer scherpe kritiek op de naleving door de branche van de eigen gedragscode die verantwoord alcoholgebruik beoogt. Die code voorziet onder meer in beperking van reclame (en in een verbod op reclame die op de jeugd is gericht) en in beperking van `happy-hours' en in het hanteren van leeftijdsgrenzen.

Minister Borst komt in de loop van 2000 met een beleidsnota waarin zij aangeeft hoe zij de komende jaren het alcoholgebruik verder wil beperken.