Europees beleid van kabinet is `visieloos'

Het Europese beleid van de Nederlandse regering ontbeert visie en ambitie. Dat stelden verschillende Nederlandse Europarlementariërs vanmorgen in de Tweede Kamer, waar zij voor het eerst het woord mochten voeren.

De Europarlementariërs waren uitgenodigd bij het debat over De Staat van de Unie, een op Prinsjesdag verschenen `Europa-nota' waarin het kabinet een overzicht geeft van de vorderingen en problemen bij de Europese samenwerking. CDA'er Maij-Weggen noemde de kabinetsnota ,,een catalogus die is geschreven door ijverige ambtenaren''.

De Nederlandse delegatieleiders in Brussel en Straatsburg riepen het kabinet op zich zich nadrukkelijker in te zetten voor verdergaande democratisering van de Europese Unie. Scherpe kritiek was er op het voornemen van de Europese Raad om tien procent van het budget voor hulp aan ontwikkelingslanden te bestemmen voor wederopbouw van de Balkan.

Het eerste optreden van Europarlementariërs in de Tweede Kamer ging gepaard met een stekelige woordenwisseling tussen de VVD'er Wiebenga en Kamervoorzitter Van Nieuwenhoven. Wiebenga uitte kritiek op de gekozen vorm van het debat, waarbij Europarlementariërs alleen tweemaal vijf minuten mochten spreken, maar waarbij zij zich niet rechtstreeks in de discussie zouden kunnen mengen. Bewindslieden zouden bovendien niet verplicht zijn te reageren op de bijdragen van de Europese parlementsleden. ,,Ik voel mij als een eneuch in een harem'', aldus Wiebenga. Kamervoorzitter Van Nieuwenhoven wierp tegen dat bewindslieden hadden toegezegd wel rechtstreeks te reageren op de vragen en opmerkingen van de Europarlementariërs, zodat de beperkingen aan hun optreden in de praktijk minder groot zijn dan ze formeel bezien zouden lijken.

Kamervoorzitter Van Nieuwenhoven noemde het eerste optreden van de Europarlementariërs in de Tweede Kamer ,,een klein beetje een memorabel moment''. De belangstelling van Tweede-Kamerleden voor deze primeur was overigens gering. Met uitzondering van D66-leider De Graaf was geen der Nederlandse fractieleiders aanwezig bij de maiden speeches van de Europese delegatieleiders.

PvdA'er Van den Berg en D66'er Van der Laan riepen de Nederlandse regering op zich in te zetten voor scherpe controle op de `voedselketen' in de Europese Unie. Juist door dergelijk optreden zou het vertrouwen van de burger in een gezamenlijke Europese politiek kunnen toenemen.