Covenant over `culturele diversiteit'

Minderheden en jongeren in Den Haag moeten meer profiteren van het culturele aanbod in de stad. Om dat te bereiken hebben staatssecretaris Van der Ploeg (Cultuur) en Den Haag woensdag een convenant gesloten. Ze dragen ieder een half miljoen gulden bij. Instellingen met een speciaal en heel nieuw plan kunnen een deel van dat bedrag als subsidie krijgen.

Andere steden zullen waarschijnlijk volgen, aldus van der Ploeg woensdag desgevraagd. ,,Er zijn gesprekken gaande met Arnhem, Leeuwarden, Nijmegen, Groningen, Amsterdam, Rotterdam en Utrecht.'' In alle gevallen zullen Van der Ploeg en de steden gelijk bijdragen aan de uitvoering van het convenant.

Zoals bekend streeft Van der Ploeg 'culturele diversiteit' na. Dat moet zijn beslag krijgen in de Cultuurnota (het 'Kunstenplan') voor de periode 2001-2004. De convenanten zijn tests om te kijken in hoeverre instellingen kunnen worden uitgedaagd nieuw en meer publiek te werven.

Van der Ploeg juicht in dit verband bij voorbeeld de optredens van het Haagse Residentie Orkest in het Zuiderpark toe. Het werken op ongebruikelijke plekken door kunstenaars van naam staat nadrukkelijk in het convenant. De bewindsman denkt zeker dat zulke initiatieven succes hebben en beklijven: ,,Toen het Nationale Toneel noodgedwongen elders in Den Haag speelde, zag het publiek er ook meteen wat anders uit. En op Lowlands bijvoorbeeld stonden nu ook het Scapino Ballet en toneelgezelschap Hollandia. De bezoekers waren zeer enthousiast en ik hoor dat jongelui later nog einden hebben gereisd om nog zo'n voorstelling te zien.''

De gevestigde orde moet niet alleen naar de jongeren en de minderheden toe, de allochtonen moeten ook de oorspronkelijke Nederlanders voor zich zien te winnen, bevestigt Van der Ploeg.

Hij denkt dat er veel creativiteit in 'het veld' is om aan het streven te voldoen. ,,De initiatieven komen niet uit Zoetermeer. We stellen alleen iets ter beschikking. Daarbij stellen we in het convenant wel duidelijk kwaliteitseisen, die door een commissie worden getoetst. Het is echt niet zomaar iets.''