CITATEN

Tien citaten over woordenboeken:

Woordenboeken zijn net horloges: het slechtste is beter dan geen, en zelfs het beste kun je nooit helemaal vertrouwen.

Samuel Johnson, 1709-1784

Door mijn werk aan het Woordenboek van de Franse taal voel ik mij als een verliefde arts die het ontleedmes moet zetten in zijn beminde.

Antoine de Rivarol, 1753-1801

Het is bijna ongeloofelijk, hoeveel woorden, zegswijzen, beteekenissen, vormen en wendingen onze spreektaal bezit, die nog nooit de eer genoten in eenwoordenboek te worden opgenomen.

Matthias de Vries, 1820-1892

Hoe vaak heb ik zelf met groote teleurstelling zoo menig Woordenboek uit de hand gelegd, waarin ik eene verklaring zocht van dezen of genen heester of van een of ander kruid, wanneer ik telkens weggezonden werd met het onveranderlijke: zekere welbekende struik, zekere plant.

J.H. van Dale, 1828-1872

Woordenboek: een boosaardig letterkundig bedenksel om de taal in haar groei te belemmeren en haar star en onbuigzaam te maken.

Ambrose Bierce, 1842-ca. 1914

Een woordenboek lezen is als autorijden over de hei.

Italo Svevo, 1861-1928

Als pure ontspanningslectuur vind ik het Engelse woordenboek nog altijd het interessantste boek in onze taal.

Albert Jay Nock, 1870-1945

Het enige geloof dat mij nog rest is – hooguit! – het geloof in woordenboeken.

Paul Léautaud, 1872-1956

Het grootste literaire meesterwerk is niet meer dan een in de war geraakt woordenboek.

Jean Cocteau, 1889-1963

Het perfectioneren van een woordenboek is als het vullen van het vat der Danaïden.

C.F.A. van Dam, 1899-1972

    • Jaap Engelsman