CD-ROM

De belangrijke Nederlandse woordenboeken op cd-rom:

Middelnederlands woordenboek Alom bejubelde cd-rom met het Middelnederlandsch Woordenboek. De cd-rom bevat ook een enorme collectie Middelnederlandse teksten (zie voor de complete lijst www.inl.nl). Het Middelnederlandsch woordenboek is te raadplegen op artikelen, nevenvormen, woorden, citaten, aanmerkingen, retrograde woorden, bronnen en aantekeningen. Prijs: 450 gulden in de boekhandel of 395 gulden rechtstreeks bij uitgever Sdu, (070) 378 98 80 of e-mail sdu@sdu.nl.

Woordenboek der Nederlandsche Taal De uitgever, AND Electronic Publishing, mag in reclameteksten graag melden dat het `complete WNT' op cd-rom staat, maar in feite verscheen deze cd toen het woordenboek tot het woord `wreker' was gekomen. Inmiddels is het Woordenboek klaar en begin volgend jaar zal een aangepaste versie van de cd verschijnen. Prijs van de cd: 395 gulden (was 1.995 gulden).

Van Dale Hedendaags Nederlands Twee Van Dale woordenboeken op een cd: Hedendaags Nederlands en het Synoniemenwoordenboek. Prijs: 468,85 gulden. Vooral op Hedendaags Nederlands is nogal wat kritiek geweest. Het wachten is nog altijd op de Grote Van Dale op cd-rom. Die komt eind volgend jaar.

Kramers Nederlandse Taal Vier volwaardige woordenboeken op een bekroonde cd-rom, voor slechts 99,50 gulden: het Kramers Nederlands Handwoordenboek (editie 1999), de Kramers Vreemde-woordentolk, het Kramers groot Lexicon van eigennamen en het Kramers Synoniemenwoordenboek. Een en ander komt neer op de betekenisomschrijving van 75.000 trefwoorden inclusief 100.000 voorbeeldzinnen, zegswijzen en spreekwoorden, de verklaring van zo'n 17.000 vreemde woorden, 25.000 synoniemen plus nog eens 50.000 eigennamen met een beknopte encyclopedische toelichting.