BETEKENIS (3)

racisme leer die een overdreven waarde toekent aan het behoren tot een bepaald ras. Syn. rassentheorie, rassenwaan

Verschueren 1996

racisme rassentheorie, rassenwaan, leer van de superioriteit van het ene ras boven het andere; uitingen voortkomend uit een gevoel van superioriteit van het ene ras boven het andere.

Kramers 1998

racisme discriminatie op grond van iemands ras

Koenen 1999

racisme opvatting dat het ene ras superieur is aan het andere en, daaruit voorvloeiend, dat ten aanzien van het ene ras andere maatstaven kunnen (mogen) worden aangelegd dat ten aanzien van het andere; discriminatie op grond van het ras; uiting van rassenwaan

Van Dale 1999

relativiteitstheorie natuurkundige theorie die stelt dat beweging en tijd relatief zijn en alleen meetbaar t.o.v. iets anders, zoals de door de ruimte bewegende aarde; werd geformuleerd door A. Einstein in twee etappes: de speciale - (1905) en de algemene - (1916)

Verschueren 1996

relativiteitstheorie theorie van A. Einstein (1875-1955) volgens welke materie, ruimte en tijd van elkaar afhankelijk zijn

Kramers 1998

relativiteitstheorie theorie die inhoudt dat metingen aan de hand van ruimte en tijd afhankelijk zijn vd beweging vd waarnemer

Koenen 1999

relativiteitstheorie de natuurkundige theorie die gebaseerd is op het relativiteitsbeginsel

Van Dale 1999