BETEKENIS (2)

kippenborst te smalle, hoge mensenborst

Verschueren 1997

kippenborst borst (als) van een kip met vooruitstekend borstbeen; vlees van een kip aan het borstbeen

Kramers 1998

kippenborst borst(kas) van geslachte kip; borst waarvan het borstbeen, zoals bij een kip, naar voren steekt

Koenen 1999

kippenborst borst van een (geslachte) kip; misvorming van een borstkas bij mensen en paarden, waarbij het borstbeen als bij een kip naar voren steekt en de ribben ingezonken zijn; onbehaarde, witte borst van geringe omvang

Van Dale 1999

omkopen door geld tot een kwade handeling verleiden

Verschueren 1997

omkopen door geld, geschenken of beloften personen ertoe bewegen dingen te doen die ze uit hoofde van hun functie of beroep niet behoren te doen

Kramers 1998

omkopen door geld, geschenken enz. doen afwijken van zienswijze, partij, plicht

Koenen 1999

omkopen op een ongeoorloofde wijze beïnvloeden, voor zich winnen door het geven van geld, geschenken enz.

Van Dale 1999