Arbeidsconflict 2

Het advies van minister Jorritsma aan Van Wijnbergen ,,om zich maar ziek te melden'', ullustreert dat het misbruik van het begrip `ziekte' niet alleen breed-maatschappelijk geaccepteerd wordt, maar ogenschijnlijk ook juridisch verdedigbaar is. Kennelijk is het wettelijk toegestaan dat ook kerngezonde hoge functionarissen zich in de ziekte(wet) laten manoeuvreren door hun minister om een arbeidsconflict (tijdelijk) op te lossen. Er is geen enkele aanwijzing dat Van Wijnbergen tekenen van fysieke of mentale aftakeling vertoont. De potentieel zieke secretaris-generaal heeft dit persoonlijk bevestigd en heeft terecht het ongezonde advies van zijn minister niet opgevolgd. Hij had het conflict nog kunnen aanscherpen door te stellen dat hij het voorstel van zijn minister beschouwt als een aanzet tot fraude en misbruik van de ziektewet.

Indien zelfs op regeringsniveau in onoplosbare conflictsituaties aan gezonde werknemers de vlucht in de ziektewet wordt geadviseerd, is het hek van de dam. De ministers die de gezondheidszorg en sociale zaken in hun portefeuille hebben zouden zich ernstige zorgen moeten maken over deze `balen, dus zich ziek melden'-attitude: als het mag van de minister, dan mag iedereen het. Dan wordt het nooit wat met het terugdringen van oneigenlijk ziekteverzuim.

    • Dr. Jan Vanneste Neuroloog