Arbeidsconflict 1

De praktijk van ministers om topambtenaren voor te stellen zich `ziek' te melden bevestigt helaas de afstand tussen politiek en burger. Eindeloze discussies en analyses over het terugdringen van het aantal WAO-ers heeft tot dusver tot weinig pragmatische en gedurfde maatregelen en resultaten geleid, terwijl de praktijk van ons omringende landen daar meer dan voldoende handreikingen voor biedt.

Voor een groot deel is het WAO-probleem het gevolg van ingesleten gedrag van werkgevers en werknemers rond minder functionerende werknemers, welk gedrag vooralsnog niet veranderd is. Het kabinet doet daar zelf tot op de dag van vandaag vrolijk aan mee door topambtenaren die politiek in de weg zitten voor te stellen zich `ziek' te melden. Dit, terwijl iedere burger overduidelijk kan zien dat de betreffende topambtenaren in de volle bloei van hun leven zijn. Gedragsverandering vergt onder meer voorbeeldgedrag van leiders. Wat dat betreft lijken we dus nog ver verwijderd van een daadwerkelijke oplossing van het WAO-probleem, nu een van de weinigen die dit voorbeeldgedrag wel begrepen heeft helaas vertrokken is.

    • Charles Nijman