Alitalia boekt verlies

De Italiaanse luchtvaartmaatschappij Alitalia heeft in de eerste zes maanden op haar gewone bedrijfsuitoefening een verlies geleden van 125 miljard lire (141 miljoen gulden). Alleen door buitengewone baten ter grootte van 155 miljard lire kwam het nettoresultaat uit op 29,2 miljard lire. In 1998 was het resultaat over het eerste halfjaar nog 151 miljard lire. Alitalia, dat vanaf 1 november in de praktijk volledig wordt samengevoegd met KLM, wijt de slechte resultaten vooral aan het conflict om Kosovo, waardoor het luchtruim boven de Balkan voor een groot deel dicht was voor burgerluchtvaart. Alitalia verwacht over heel 1999 nog wel een redelijke winst.