Toneelgroepen De Trust en Art & Pro willen fuseren

De Amsterdamse toneelgezelschappen De Trust en Art & Pro willen per januari 2001 fuseren. Theu Boermans, de huidige artistiek leider van De Trust gaat het nieuwe gezelschap leiden. Frans Strijards, artistiek leider van Art & Pro, zal deel gaan uit maken van de artistieke raad en wordt vaste huisregisseur. Door samenvoeging van de twee subsidies en een subsidieverhoging hoopt men een ensemble van twintig acteurs samen te kunnen stellen. Bij De Trust zijn nu dertien acteurs in vaste dienst, bij Art & Pro geen. De Trust krijgt nu drie miljoen gulden per jaar, Art & Pro 1,7 miljoen. Zakelijk leider Harm van Duin van De Trust schat dat er in totaal 5,5 miljoen gulden nodig is.

Het te vormen gezelschap, dat een nieuwe naam zal krijgen, gaat zowel het Trusttheater als het Rozentheater bespelen. Daarnaast wil Boermans elk jaar twee grote zaal-produkties gaan maken, uit te brengen in de Amsterdamse Stadsschouwburg, en wil hij met produkties gaan reizen. De Trust zoekt al langer naar mogelijkheden om uit te breiden. Eerder strandden gesprekken daarover met Toneelgroep Amsterdam, waar in 2001 Gerardjan Rijnders vertrekt als artistiek leider. Volgens Boermans is een fusie ,,noodzakelijk''.

,,Wij bezwijken onder onze eigen potentie en mogelijkheden, die we niet kunnen waarmaken. Ik ben nu de enige vaste regisseur, wat tot gevolg heeft, dat ik niet iedere acteur constant werk kan bieden. Ik geloof heilig in een ensemble maar wil niet in de positie verkeren dat ik stukken moet gaan uitkiezen op de mogelijkheid om iedereen aan het werk te houden. Ik wil artistieke en geen opportunistische keuzes maken. We hebben grote behoefte aan een tweede regisseur en ook de regie-ambities van onze acteurs moeten een kans krijgen. Daarnaast moeten we de middelen krijgen om met succesprodukties door het land kunnen reizen.''

Strijards gaat regisseren bij het nieuwe gezelschap en zich bezig houden met de opbouw van het ensemble. Daarnaast blijft hij workshops organiseren en lesgeven aan de Toneelschool in Arnhem. Zijn gezelschap Art & Pro is sinds 1993 gevestigd in het Rozentheater, voordien het Mickerytheater. Strijards maakte in de jaren tachtig naam met door hemzelf geschreven en geregisseerde stukken als Syndicaat der Teergevoeligen, Het Syndroom van Stendhal en Gesprekken over G. De Trust ontstond eind jaren tachtig uit het gezelschap De Zaak, aangevuld met afgestudeerde studenten van de Toneelschool Arnhem. Het vestigde zich in het voormalige Heiligeweg-zwembad, waar het grote bekendheid verwierf met voorstellingen van stukken van Gustav Ernst, Rainald Goetz en Werner Schwab. Twee jaar geleden betrok het gezelschap een nieuw eigen theater.

Volgens Boermans staan zowel de gemeente Amsterdam als het ministerie van OCW positief tegenover het plan.