Strijd tegen armoede niet op schema

Wereldbank-president James Wolfensohn heeft gisteren gewaarschuwd dat de internationale afspraken over halvering van de armoede in 2015 bij voortzetting van de huidige ontwikkelingen niet kunnen worden waargemaakt. Hij uitte de waarschuwing in zijn rede tot de jaarvergadering van het Internationaal Monetair Fonds (IMF) en de Wereldbank. Ook IMF-topman Michel Camdessus wijdde een groot deel van zijn toespraak aan armoedebestrijding.

Volgens Wolfensohn zal het aantal mensen dat van minder dan een dollar per dag moet leven de komende 25 jaar toenemen van 1,3 tot 1,8 miljard. Maar de wereldbevolking zal in dezelfde periode toenemen van 6 tot 8 miljard mensen. Wolfensohn riep daarom op tot de vorming van een 'nieuwe architectuur' voor ontwikkeling en armoedebestrijding, waarbij alle betrokkenen op nationaal en internationaal vlak een coalitie moeten aangaan, zoals de Verenigde Naties, overheden, multilaterale instellingen, het bedrijfsleven en non-gouvernementele organisaties.

Deze coalitie moet de ,,ketenen van schulden en armoede'' breken. Ook moeten alle deelnemers aan de coalitie de komende ronde voor handelsliberalisering van de Wereldhandelsorganisatie (WTO) tot een `ontwikkelingsronde' maken, waarvan de arme landen kunnen profiteren. Verder moeten de inspanningen worden vergroot om ziekten als aids, malaria en tuberculose te bestrijden.

De Wereldbank-president hekelde de bureaucratie van de donorgemeenschap die zich met ontwikkelingssamenwerkig bezighoudt. Hij noemde het ,,schandelijk'' dat een land als Tanzania elk kwartaal 2.400 rapporten voor zijn donoren moet produceren en bovendien 1.000 missies van donoren per jaar moet ontvangen.

Wolfensohn werd gisteren volgens verwachting herbenoemd voor een tweede termijn van vijf jaar, die volgend jaar juni begint. De voordracht, die traditioneel is voorbehouden aan de Verenigde Staten, werd door alle landen gesteund. James Wolfensohn, een voormalig zakenbankier, is na de voormalige president Robert McNamara de tweede Wereldbankpresident die wordt herbenoemd.