Slowaken beloven sluiting van twee kernreactoren

Slowakije gaat twee verouderde reactoren van de kerncentrale in Bohunice sluiten, de eerste in 2006, de tweede in 2008.

De Europese Unie heeft gisteren positief op dit besluit van Bratislava gereageerd. Maar in Oostenrijk, dat geen atoomcentrales heeft, zijn de reacties minder opgetogen.

Het besluit van de Slowaakse regering werd gisteren in Brussel bekendgemaakt op een bijeenkomst van Slowaakse vertegenwoordigers met de Europese Commissie. Volgens woordvoerder Jean-Christophe Filori begroette de Commissie de Slowaakse belofte. Ze concludeerde dat de tijdspanne die de Slowaken voor de sluiting van de twee reactoren aanhouden ,,redelijk'' is. Aanvankelijk wilden de Slowaken de reactoren pas in 2008 en 2010 sluiten. Een vervroeging van die tijdstippen was door de Europese Commissie één van de voorwaarden waaraan Slowakije moet voldoen wil het in aanmerking komen voor het kandidaat-lidmaatschap van de EU. Volgens Filori heeft de regering in Bratislava met het besluit aangetoond dat het doel van de Slowaakse toetreding tot de EU ,,haar belangrijkste politieke prioriteit'' is.

Volgens Filori is de Commissie bereid de sluiting van de twee reactoren mede te financieren met twintig miljoen euro per jaar gedurende een nog vast te stellen aantal jaren. Bovendien wil de Commissie Slowakije helpen met het vinden van alternatieven op het gebied van de energievoorziening.

De reactoren zijn van het type VVER-230. Ze zijn in de jaren zeventig door Sovjet-deskundigen gebouwd maar later gemoderniseerd. De twee andere reactoren van de kerncentrale in Bohunice zijn van een moderner type.

De positieve reactie van de Europese Commissie staat haaks op die van Wenen, dat van het buurland had geëist dat het de reactors op zijn laatst in 2003 zou sluiten. De regering in Wenen had een positieve toezegging in die richting tot voorwaarde gemaakt voor overleg over de Slowaakse toetreding tot de EU op de EU-top in Helsinki in december.

De voorzitter van de ÖVP, de Oostenrijkse conservatieven, in het Europese Parlement, Stenzel, uitte gisteren scherpe kritiek op EU-Commissaris Verheugen, die verantwoordelijk is voor de uitbreiding van de EU. Verheugen zou met zijn instemming met het Slowaakse besluit zijn eigen beloften hebben geschonden, omdat hij eerder in het Europees Parlement op een vroegere sluitingsdatum van de reactoren had gestaan. De Oostenrijkse kanselier Viktor Klima zei gisteren dat de Slowaken ,,hun woord hebben gebroken'' omdat ze eerder zouden hebben gemikt op het jaar 2000 als sluitingsdatum. (AFP)