Reserves van ziekenfondsen niet afromen

Minister Borst (Volksgezondheid) verwacht niet dat ze veel van de huidige reserves van de ziekenfondsen kan afromen. Ze wil die wel aan een maximum binden om het overschietende geld in de zorg te kunnen steken.

De 29 fondsen beschikken samen over ruim twee miljard gulden aan reserves. Het grootste deel (1,6 miljard gulden) daarvan moeten ze verplicht aanhouden.

Dit blijkt uit de wijziging die Borst wil aanbrengen op het wetsvoorstel dat een grens stelt aan de reserves van de ziekenfondsen. De minister heeft deze wijziging gisteren aan de Tweede Kamer voorgelegd. Borst en een groot deel van de Kamer hadden verwacht een deel van de ziekenfondsreserve te kunnen afromen.

Van de ruim twee miljard gulden die de ziekenfondsen begin vorig jaar op de bank hadden moeten ze binnenkort 1,2 miljard gulden verplicht aanhouden als `solvabiliteitsreserve' (nodig om het nakomen van de verplichtingen te kunnen garanderen). Daarnaast hebben de fondsen zo'n vierhonderd miljoen gulden nodig om te kunnen voldoen aan bijvoorbeeld de voorwaarden die in de statuten zijn gesteld of te voldoen aan andere wettelijke verplichtingen. Van de resterende vierhonderd miljoen gulden zouden de fondsen dan een deel moeten inleveren.

In haar reactie aan de Kamer maakt Borst duidelijk dat dit geen haalbare kaart is. Doordat de fondsen, op aandrang van de Kamer, zelf alle risico's voor de uitvoering van de ziekenfondswet moeten gaan dragen, hebben ze een steeds grotere buffer nodig voor een normale bedrijfsvoering. Daarmee kan onder meer worden voorkomen dat de nominale premie jaarlijks heen en weer schiet.

Uit het overzicht dat Borst naar de Kamer zond, blijkt dat zo'n tien fondsen te weinig geld als reserve op de bank hebben staan. De tekorten lopen uiteen van 0,5 miljoen tot bijna veertig miljoen gulden. Aan de andere kant beschikken de meeste fondsen over forse reserves: één fonds heeft een 'buffer' van bijna 150 miljoen gulden.

Naast de al genoemde twee miljard gulden die de fondsen hebben overgehouden aan de uitvoering van hun wettelijke taak, hebben ze ook een pot van zo'n 630 miljoen gulden, geld dat ze overhielden toen in 1986 het vrijwillige ziekenfonds werd afgeschaft. Daarover spraken de verzekeraars onlangs af dat ze daarvan twintig jaar lang jaarlijks 42 miljoen gulden in de zorg zullen steken.