Recordaantal executies VS

In de Verenigde Staten is dit jaar een recordaantal criminelen geëxecuteerd. Achttien staten hebben tot nu toe 76 moordenaars ter dood gebracht en aan het einde van het jaar zullen dat er waarschijnlijk een honderdtal zijn. Alleen in 1951 en 1954 werden meer mensen geëxecuteerd, respectievelijk 105 en 81. Sinds de herinvoering van de doodstraf in 1976 is het aantal executies gestaag gestegen. Op het ogenblik zijn er 3.565 terdoodveroordeelden in de VS. (AP)