Prodi boekt eerste succes als voorzitter

Romano Prodi, voorzitter van de Europese Commissie, is geslaagd in zijn opzet om de persoonlijke staven van de Eurocommissarissen, de kabinetten, minder een afspiegeling te laten zijn van nationale belangen.

Traditie was dat de kabinetten werden gedomineerd door medewerkers van dezelfde nationaliteit als de betreffende Eurocommissaris. Bij de nieuwe Commissie heeft ieder kabinet ten minste drie verschillende nationaliteiten. Ook is voldaan aan Prodi's eis dat de kabinetschef of diens plaatsvervanger een andere nationaliteit heeft dan de betreffende Eurocommissaris. Op deze manier wil Prodi bereiken dat de kabinetten minder dan in het verleden de belangen behartigen van de nationale lidstaten.

Prodi's kabinet van negen leden telt zeven verschillende nationaliteiten. De kabinetten van de negentien overige Eurocommissarissen hebben niet meer dan zes leden. De Nederlandse Eurocommissaris Frits Bolkestein heeft een kabinet met vier nationaliteiten : drie Nederlanders (onder wie kabinetschef Henk Post), een Deen, een Duitse en een Française.

Veertig procent van de leden van de kabinetten zijn vrouwen. Vijf kabinetschefs of plaatsvervangend kabinetschefs zijn vrouwen. Volgens Prodi draagt de samenstelling van de kabinetten ertoe bij dat zijn Europese Commissie ,,evenwichtiger en representatiever'' is.

Toch hebben de Eurocommissarissen niet allemaal nieuwkomers voor hun kabinetten aangetrokken. Onder de kabinetsleden zitten veel bekende gezichten uit het Brusselse circuit. In de meeste gevallen zijn de kabinetsleden ambtenaren die tijdelijk hun baan bij de Europese Commissie of bij een ministerie van een lidstaat van de Europese Unie verlaten. Ze verliezen hun functie als kabinetsmedewerker zodra hun Eurocommissaris opstapt en kunnen dan op hun oude functie van ambtenaar terugvallen.

Zo is Henk Post voormalig kabinetschef van de vorige Nederlandse Eurocommissaris Hans van den Broek. Eurocommissaris Mario Monti, die ook lid was van de vorige Europese Commissie, heeft zijn toenmalige woordvoerster, Elisabetta Olivi, in zijn kabinet opgenomen. Eurocommissaris Chris Patten heeft ook woordvoerderservaring van de vorige Commissie aangetrokken. Hij benoemde in zijn kabinet Patrick Child, bij de vorige Commissie woordvoerder van Eurocommissaris Thibault de Silguy.

Behalve bij de persoonlijke kabinetten van Eurocommissarissen, wil Prodi ook veranderingen doorvoeren bij de ambtelijke leiding van de directoraten-generaal van de Europese Commissie. Hij wil een einde maken aan de verdeling van de hoge ambtelijke posten op grond van nationaliteit. De topambtenaren zouden alleen op grond van hun kwaliteiten benoemd moeten worden en bovendien na een beperkt aantal jaren van baan moeten veranderen. Bovendien wil Prodi dat directeuren-generaal een andere nationaliteit hebben dan de Eurocommissaris onder wie zij ressorteren. Deze vernieuwing kan enkele van de machtigste Brusselse ambtenaren hun baan gaan kosten.

    • Ben van der Velden