Personalia

Mr.drs. J.C. van Baalen (39) is gisteren beëdigd als lid van de Tweede Kamer. Hij volgt in de VVD-fractie F. Bolkestein op, die is toegetreden tot de Europese Commissie.

Van Baalen raakte vorig jaar in opspraak doordat hij als scholier en student rechts-extremistische ideeën zou hebben verspreid, onder meer via een sympathiserende brief aan voorman J. Glimmerveen van de Nederlandse Volksunie. Bij de verkiezingen van mei '98 behaalde Van Baalen een Kamerzetel, maar onder druk van negatieve publiciteit besloot hij niet tot de Kamer toe te treden. Een onderzoekscommissie, bestaande uit drie leden van de Raad van State, noemde de beschuldigingen aan het adres van Van Baalen eind vorig jaar `ongegrond', hoewel er discussie is ontstaan over de handtekening onder de brief aan Glimmerveen. Volgens één grafoloog zou de handtekening van Van Baalen zijn vervalst, maar volgens een andere deskundige kan dit niet met zekerheid worden geconcludeerd.

De VVD-top besloot vorig jaar november dat Van Baalen bij eerste gelegenheid alsnog tot de Kamer zou mogen toetreden. Na zijn beëdiging, gisteren, weigerden enkele Kamerleden van de PvdA en GroenLinks Van Baalen te feliciteren. Binnen de VVD-fractie wordt nog overlegd over een portefeuille voor Van Baalen.